وب سرویس استعلام قبوض

درلحظه به اطلاعات قبوض برق، گاز، آب و… دسترسی داشه باشید


وب سرویس استعلام قبوض

درلحظه به اطلاعات قبوض برق، گاز، آب و… دسترسی داشه باشید


جزئیات بیشتر


به کمک وب سرویس استعلام قبوض به سادگی و با وارد کردن شناسه قبوض و نوع آن ها به جزئیات  کامل قبوض خود دسترسی خواهید داشت.

 

برای ثبت سفارش با ما در تماس باشید

  • ۰۲۱۴۱۲۳۹
  • info@neginhub.com

برای ثبت سفارش با ما در تماس باشید

  • ۰۲۱۴۱۲۳۹
  • info@neginhub.com