درباره نگین هاب


تکیه بر دانش 15 ساله و بهره گیری از  ابزار های نوین نقطه اتکای  نگین  هاب برای ارائه خدمات وب سرویس  می باشد، علاوه بر ارائه وب سروریس های پرکاربرد، وب‌سرویس های سفارشی با توجه به نیاز های سازمان های شما نیز در نگین هاب طراحی و اجرا می‌شود.