قوانین و مقررات استفاده از خدمات نگین‌هاب

مقدمه: 

نگین‌هاب، به عنوان یک کسب و کار پیشرو در ارائه اطلاعات از طریق وب‌سرویس، با هدف تسهیل ارتباط میان کاربران و سرویس‌دهندگان فعالیت می‌کند. این سند، قوانین و مقررات حاکم بر استفاده از خدمات نگین‌هاب را تبیین می‌کند. با استفاده از خدمات ما، شما به طور کامل این قوانین را می‌پذیرید.

ماده ۱: تعاریف

 ۱.۱. “نگین‌هاب”: پلت فرم ارائه‌دهنده خدمات وب‌سرویس که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. 

۱.۲. “کاربر”: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از خدمات نگین‌هاب استفاده می‌کند، اعم از استفاده مستقیم یا غیرمستقیم.

 ۱.۳. “سرویس‌دهنده”: هر شخص حقیقی یا حقوقی که داده‌ها، محتوا، یا خدمات آن از طریق پلت فرم نگین هاب ارائه می شود.

۱.۴. “خدمات”: هر نوع سرویس، داده، یا محتوایی که توسط نگین‌هاب یا از طریق آن ارائه می‌شود.

ماده ۲: حدود مسئولیت

 ۲.۱. نقش نگین‌هاب: نگین‌هاب صرفاً به عنوان یک واسط و تسهیل‌کننده بین کاربران و سرویس‌دهندگان عمل می‌کند. نگین هاب خود دیتایی را ایجاد نمی کند و صرفا داده هایی را که از سرویس دهندگان دریافت میکند در اختیار کاربران قرار می دهد. بدیهی است که مسئولیت اینکه اطلاعاتی که سرویس دهنده در اختیار میگذارد، به شکل صحیح به کاربر برسد برعهده ی نگین هاب است، اما مسئولیت صحت و سقم اطلاعاتی که سرویس دهنده ارائه می دهد، بر عهده ی نگین هاب نمی باشد.

 ۲.۲. مسئولیت سرویس‌دهندگان: کلیه مسئولیت‌های مرتبط با محتوا، کیفیت، قانونی بودن، و نتایج خدمات ارائه‌شده، مستقیماً بر عهده سرویس‌دهنده مربوطه است. 

 ۲.۳. عدم تضمین: نگین‌هاب از طریق ایجاد ارتباط با سرویس دهنده های مختلف، تلاش می کند تا بهترین پاسخگویی را با کمترین هزینه ی ممکن برای کاربر ایجاد نماید، لیکن با توجه به اینکه عمده ی سرویس دهنده ها زیرساخت های حاکمیتی یا دولتی می باشند، میزان دسترس بودن سرویس های آنها تحت کنترل نگین هاب نیست. لیکن نگین هاب با قراردادن سرویس ها دهنده های مختلف در ذیل هر سرویس، تلاش میکند تا سطح سرویسی بالاتر از سایر ارائه دهندگان خدمات ارائه دهد.

ماده ۳: استفاده از خدمات

 ۳.۱. پذیرش ریسک: کاربر با استفاده از خدمات نگین‌هاب، صراحتاً اذعان می‌دارد که کلیه ریسک‌های مرتبط با استفاده از این خدمات، از جمله خسارات مالی، از دست دادن داده‌ها، یا نقض حریم خصوصی را پذیرفته است. 

۳.۲. استفاده قانونی: کاربر متعهد می‌شود از خدمات نگین‌هاب صرفاً برای اهداف قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، از جمله قوانین مربوط به حق مؤلف، علائم تجاری، و حریم خصوصی استفاده کند.

 ۳.۳. ممنوعیت‌ها: کاربر اکیداً از هرگونه فعالیت که منجر به اختلال در عملکرد نگین‌هاب، نقض امنیت سیستم، یا آسیب به سایر کاربران شود، منع می‌گردد.

ماده ۴: حریم خصوصی و امنیت داده‌ها

 ۴.۱. محدودیت مسئولیت: نگین‌هاب مسئولیتی در قبال نقض حریم خصوصی، افشای غیرمجاز، یا آسیب به امنیت داده‌ها توسط سرویس‌دهندگان یا کاربران را ندارد. 

 ۴.۲.همکاری با مراجع قانونی: نگین‌هاب ممکن است در صورت درخواست مراجع قضایی یا قانونی صلاح‌دار جمهوری اسلامی ایران، اطلاعات کاربران را در اختیار نهادهای مذکور قرار دهد.

ماده ۵: تغییرات در خدمات

 ۵.۱. حق تغییر: با توجه به وابستگی سرویس ها به سرویس دهندگان، نگین‌هاب حق دارد در هر زمان و بدون اطلاع قبلی، خدمات خود را تغییر دهد، محدود کند، تعلیق کند یا به طور کامل متوقف سازد.

 ۵.۲. به‌روزرسانی قوانین: این قوانین و مقررات ممکن است به صلاحدید نگین‌هاب و بدون اطلاع قبلی تغییر کنند. استفاده مداوم از خدمات پس از هرگونه تغییر، به منزله پذیرش آن تغییرات است.

ماده ۶: قوانین حاکم و صلاحیت قضایی

 ۶.۱. قوانین حاکم: این قوانین و مقررات و هرگونه اختلاف ناشی از آن، تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

 ۶.۲. صلاحیت قضایی: در صورت بروز هرگونه اختلاف، شورای حل اختلاف نظام صنفی استان تهران صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. کاربر با این بند صراحتاً از حق طرح دعوا در هر حوزه قضایی دیگر صرف‌نظر می‌کند.

ماده ۷: جبران خسارت و مصونیت

 ۷.۱. تعهد کاربر: کاربر موافقت می‌کند که نگین‌هاب، شرکت‌های وابسته، مدیران، کارمندان، و نمایندگان آن را در برابر هرگونه ادعا، خسارت، تعهد، هزینه یا مخارج (از جمله هزینه‌های حقوقی معقول) ناشی از استفاده کاربر از خدمات نگین‌هاب، نقض این قوانین و مقررات، یا نقض حقوق هر شخص ثالث، مصون و بی‌ضرر نگه دارد. 

۷.۲. محدودیت خسارت: در هیچ شرایطی، مسئولیت نگین‌هاب در قبال هرگونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم، تبعی، تنبیهی، یا خاص ناشی از استفاده یا عدم استفاده از خدمات، از مبلغ پرداختی توسط کاربر به نگین‌هاب در دوازده ماه منتهی به تاریخ ادعا تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۸: سایر مقررات

 ۸.۱. تفکیک‌پذیری: چنانچه هر بخش از این قوانین و مقررات توسط شورای حل اختلاف نظام صنفی استان تهران غیرقانونی، باطل، یا غیر قابل اجرا تشخیص داده شود، سایر بخش‌ها به قوت خود باقی خواهند ماند. 

۸.۲. عدم اسقاط حق: عدم اعمال هر حقی توسط نگین‌هاب به معنای اسقاط آن حق نخواهد بود.

با استفاده از خدمات نگین‌هاب، کاربر اذعان می‌دارد که این قوانین و مقررات را به دقت مطالعه کرده، کاملاً درک کرده و بدون هیچ اکراه یا اجباری با تمامی مفاد آن موافقت کرده است.