وب‌سرویس‌های استعلامی و تبدیل بانکی


وب سرویس استعلام شماره کارت

 • از صحت شماره کارت بانکی اطمینان حاصل کنید.
 • با دریافت شماره کارت، نام صاحب کارت و بانک صادرکننده کارت نمایش داده می‌شود.

وب سرویس گردش حساب

 • بدون نیاز به اینترنت بانک، همراه بانک و … گردش حساب مدنظر را مشاهده کنید.
 • با دریافت اطلاعات حساب بانکی و براساس روش انتخابی کاربر اعم از بازه زمانی یا تعداد گردش، گردش های اخیر حساب نمایش داده می شود.

وب سرویس تبدیل شماره کارت به شماره حساب

 • شماره کارت موردنظر را به شماره حساب تبدیل کنید.
 • با دریافت شماره کارت 16 رقمی، شماره حساب مرتبط با آن نمایش داده می‌شود.

وب سرویس استعلام چک برگشتی

 • از صحت کارت بانکی اطمینان حاصل کنید.
 • با دریافت شماره کارت، نام صاحب کارت و بانک صادرکننده کارت نمایش داده می‌شود.

وب سرویس استعلام شماره شبا

 • از صحت شماره شبا اطمینان حاصل کنید.
 • با دریافت شماره شبا، نام صاحب حساب و بانک عامل نمایش داده می‌شود.

وب سرویس تبدیل شماره حساب به شبا

 • شماره حساب متعلق به بانک های مختلف را به شماره شبا تبدیل کنید.
 • با دریافت شماره حساب از کاربر، شماره شبا نمایش داده می شود.

 

وب سرویس استعلام کد شهاب

 • با شماره شهاب، مشتریان خود را احراز هویت کنید.
 • با دریافت اطلاعات هویتی، صحت شماره شهاب تعیین می گردد.

وب سرویس استعلام شماره مشتری در بانک

 • از صحت کارت بانکی اطمینان حاصل کنید.
 • با دریافت شماره کارت، نام صاحب کارت و بانک صادرکننده کارت نمایش داده می‌شود.

وب سرویس موجودی حساب

 • موجودی حساب را در لحظه فراخوانی کنید.
 • با دریافت اطلاعات حساب بانکی، استعلام مانده موجودی حساب حقیقی یا حقوقی صورت می پذیرد.

وب سرویس تبدیل شماره کارت به شبا

 • شماره کارت مدنظر را به شماره شبا تبدیل کنید.
 • با دریافت شماره کارت 16 رقی از کاربر شماره شبا نمایش داده می شود.

 

وب سرویس استعلام رتبه اعتباری

 • از صحت کارت بانکی اطمینان حاصل کنید.
 • با دریافت شماره کارت، نام صاحب کارت و بانک صادرکننده کارت نمایش داده می‌شود.