وب سرویس های بانکی


انجام عملیات بانکی با سرعت و دقت بالا

وب سرویس گردش حساب


  • قابلیت انتخاب تعداد تراکنش مورد نیاز
  • بدون نیاز به اینترنت بانک

وب سرویس موجودی حساب


  • فعال سازی برای حساب‌های حقیقی و حقوقی
  • دسترسی  به موجودی حساب بانکی