وب سرویس های مبتنی بر هوش مصنوعی


هوش مصنوعی در خدمت کسب و کار شما

 

وب سرویس OCR کارت ملی

  • استخراج اطلاعات هویتی از تصویر کارت ملی با تبدیل تصویر کارت ملی به متن
  • سرعت بالا در تطبیق اطلاعات کاربر با اطلاعات کارت ملی وی

وب سرویس OCR کارت بانکی

  • استخراج اطلاعات کارت از قبیل شماره کارت، شماره CVV2، تاریخ انقضا و … از تصویر کارت بانکی
  • سرعت بالا در استخراج اطلاعات کارت در تعداد کاربران بالا